Komplexné služby upratovania, špeciálneho upratovania, údržby exteriéru či hygienického servisu pre každého.
Objednajte si naše služby

Služby, ktoré ponúkame

Denné upratovanie

Ponúkame Vám pravidelné upratovanie komerčných aj súkromných priestorov.
+
Prečítajte si viac
Mám záujem

Upratujeme za Vás:

 • kancelárske priestory
 • sociálne zariadenia
 • schodiská, chodby, vstupy a vestibuly
 • výťahy
 • výrobné priestory
 • skladové priestory
 • predajne
 • šatne, sprchy a pod.

 

Denné upratovanie je jedna z nosných činností našej spoločnosti. Našim cieľom je zabezpečiť klientom čistý a udržiavaný priestor. Čerpáme z našich 80 ročných skúseností, zaručujeme najvyššiu úroveň poskytovaných služieb a dlhodobú spokojnosť.

 

Rozsah prác upratovania je rozdelený na upratovanie, ktoré sa realizuje denne, na upratovanie ktoré sa realizuje týždenne a upratovanie, ktoré sa realizuje mesačne.

 

Mám záujem
zavrieť

Špeciálne upratovanie

Zabezpečíme pre Vás realizáciu neštandardných upratovacích prác. tepovanie kobercov
+
Prečítajte si viac
Mám záujem

Postaráme sa o:

 • umývanie okien
 • tepovanie kobercov
 • tepovanie čalúneného nábytku
 • hĺbkové čistenia rôznych druhov podláh
 • odmasťovanie rôznych štruktúr podláh a obkladov
 • nanášanie ochranných vrstiev na podlahy
 • čistenie opláštenia budov
 • predkolaudačné upratovania po výstavbe alebo po maliaroch
 • rôzne druhy čistenia technologických zariadení a pod.
 • čistenie vo výškach

Špeciálne upratovanie slúži na realizáciu neštandardných upratovacích prác, ktoré nie sú a ani nemôžu byť súčasťou bežného udržiavacieho upratovania. Ide o rôzne druhy upratovacích prác, na ktoré je potrebná vyššia kvalifikácia a ovládanie používania špeciálneho technicko-materiálneho vybavenia.

 

Mám záujem
zavrieť

Hygienický servis

Pomôžeme Vám udržať prostredie, v ktorom sa pohybujete čisté, zdravé a svieže.
+
Prečítajte si viac
Mám záujem

Zabezpečíme pre Vás:

 • kompletné vybavenie priestorov zásobníkmi a dávkovačmi
 • širokú sortimentnú skladbu hygienických produktov
 • pravidelné dopĺňanie hygienického sortimentu (toaletný papier, utierky na ruky, mydlá, osviežovače vzduchu)

 

Hygienické produkty sú nevyhnutnými pomocníkmi vo všetkých oblastiach, kde sa vyžaduje vysoký štandard čistoty a hygieny. Spoločnosť SIMACEK Vám pomáha udržiavať čistotu, komfort a zdravé prostredie, vďaka širokej ponuke svojich  hygienických produktov.

 

Naše zásobníky sa vyznačujú moderným dizajnom a pohodlným ovládaním. Osviežovače vzduchu vytvoria príjemnú atmosféru a dávkovače dezinfekčných prostriedkov na povrchy a ruky pomáhajú predchádzať prenášaniu baktérií a vírusov. Všetky dávkovače sú na mieste dopĺňané našimi odbornými pracovníkmi.

Hygienický servis zabezpečujeme priamo na objekt upratovania aj s objednávaním a dodacia doba je do 48 hodín. V prípade, že sa v objekte nachádza skladník alebo skladový priestor, vieme Vám poskytnúť službu aj ihneď.

Cenová politika našej spoločnosti je vynikajúca, pretože v rámci celého balíka dokážeme hygienický servis zabezpečiť v nižších cenách oproti konkurencii. Naša firma navyše dokáže vybaviť Váš objekt kompletným hygienickým servisom grátis. Jedinou podmienkou je, aby sa náplne pre hygienický servis brali od nás.

 

Mám záujem
zavrieť

Údržba exteriéru

Postaráme sa o udržiavanie a starostlivosť o zelené a spevnené plochy.
+
Prečítajte si viac
Mám záujem

Zabezpečíme pre Vás:

 • všetky činnosti spojené so starostlivosťou o trávnik
 • komplexnú starostlivosť o rastliny, kríky a stromy
 • zimnú a letnú údržbu ciest a chodníkov

 

Prioritou letnej údržby sú zdravé a udržiavané zelené plochy, ktoré sú na pohľad svieže a kultivované.

 

Letná údržba zahŕňa:

 • kosenie trávnatých plôch
 • hrabanie pokosenej trávy spojené s odvozom
 • zakladanie nového trávnika
 • zavlažovanie trávnikov
 • podsievanie trávy
 • hnojenie trávy
 • výsadba okrasných rastlín a drevín
 • orezávanie a strihanie krov a drevín
 • mulčovanie
 • zazimovanie rastlín
 • odburinenie a kultivácia trávnikov
 • zametanie spevnených plôch
 • umývanie spevnených plôch
 • zbieranie nečistôt
 • vyprázdňovanie odpadkových košov
 • odstraňovanie žuvačiek
 • odburinenie spevnených plôch

 

Prioritou zimnej údržby je zabezpečenie plynulého chodu spoločností a ich prevádzok počas zimného obdobia, počnúc výrobou, cez administratívu až po logistiku.

 

Zimná údržba zahŕňa:

 • odstraňovanie snehu zo spevnených plôch
 • odbíjanie ľadu
 • zametanie spevnených plôch
 • posyp posypovým materiálom (drvinou alebo soľou)
 • pohotovostná služba – nastúpenie na objekt do 1-2 hodín od nahlásenia
 • pomocou paušálu zvládanie kalamitných stavov
Mám záujem
zavrieť

Personálne služby

Zabezpečíme pre Vás kvalifikovaných pracovníkov s potrebnou odbornosťou.
+
Prečítajte si viac
Mám záujem

Dodáme personál pre :

 • drobnú údržbu
 • odpadové hospodárstvo
 • skladové hospodárstvo
 • pracovníkov do výroby
 • pracovníkov recepcie
 • ďalší potrebný personál

Zabezpečenie kvalifikovaného personálu a jeho organizačné vedenie je dôležitou súčasťou fungovania každej spoločnosti. Našou úlohu je odbremeniť klienta od tejto náročnej činnosti a pomôcť mu nájsť spoľahlivých ľudí. Následne sa postaráme aj o organizačnú zodpovednosť za náš personál pri vykonávaní jednotlivých činností u klienta.

 

Rozsah prác jednotlivých činností vytvárame v spolupráci s klientom. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam pomáhame zefektívňovať činnosti a následne šetriť vynakladané úsilie aj finančné prostriedky.

 

Mám záujem
zavrieť

Doplnkové služby

Všetko pod jednou strechou v spolupráci so skúseným silným partnerom.
+
Prečítajte si viac
Mám záujem

Ďalšie ponúkané služby :

 • technická správa budov
 • revízie zariadení
 • refakturácia tovarov a služieb
 • realizácia a vybavenie interiérov nábytkom
 • deratizácia a dezinsekcia
 • ochranné pracovné pomôcky
 • rohože
 • pitný režim
 • mnoho ďalších služieb

Naša spoločnosť poskytuje ucelený komplex služieb. Cieľom je zabezpečiť čo najširšie množstvo dodávaných  služieb v rámci jedného balíka. Na základe premyslenej koncepcie Vám ponúkame z hľadiska kvality, výkonu aj ceny priaznivé riešenia na mieru.

Mám záujem
zavrieť
150
klientov
4 000 000 m2
upratovania
400
zamestnancov
20
rokov na trhu

O spoločnosti SIMACEK

Facility Management Group

S viac ako 7.000 spolupracovníkmi sa neprestajne staráme o spokojnosť našich zákazníkov. Vzájomný rešpekt je dôležitou súčasťou našej podnikovej kultúry a je tiež zakotvený v našom kódexe správania sa. Hlásime sa k udržateľnému rozvoju a spoločenskej zodpovednosti podnikania. Naši zamestnanci sú Vám k službám v Rakúsku aj v strednej a východnej Európe.
Viac na www.simacek.com

Slovensko

SIMACEK Facility SK, s.r.o. patrí medzi popredných dodávateľov uceleného komplexu služieb s celoslovenskou pôsobnosťou. Na slovenskom trhu pôsobíme od roku 2003 a postupne sme sa zaradili medzi najväčšie facility spoločnosti. Dodávame naše služby viac ako 150 klientom s celoslovenským pokrytím.
Zároveň sme pobočkou rakúskej spoločnosti SIMACEK Facility Management Group, ktorá má zastúpenie vo viacerých európskych štátoch s výnosmi presahujúcimi 200 mil. eur. Našimi skúsenosťami a dlhoročným know-how sa snažíme vnášať našu profesionalitu a zvyšovať kultúru pracovného prostredia u klienta.
+
Prečítajte si viac
Hospodárnosť
Ekológia
Sociálna zodpovednosť
Kvalita
Bezpečnosť

Ako pracujeme

Naša stratégia
Vysoká kvalita
Partnerské vzťahy
Inteligentné riešenia

Naša stratégia

Spoločenská zodpovednosť  firmy nám leží na srdci.

 

SIMACEK Facility SK, s.r.o. je tradične zmýšľajúca spoločnosť v oblasti služieb Facility managementu. Považujeme sa za profesionálnych partnerov, ktorí sa venujú dodávaniu vysoko kvalitných služieb a dlhodobej kvalitatívnej udržateľnosti.

 

Pojem zodpovednosť pre nás znamená firemnú spoločenskú zodpovednosť a udržateľnosť. Veríme, že vedenie našej spoločnosti zodpovedným spôsobom vyžaduje vyvážený manažment, ak chceme zabezpečiť ekonomickú, ekologickú a spoločenskú udržateľnosť.

 

Pracujeme v súlade s nasledovnými princípmi:

 • zodpovednosť
 • transparentnosť
 • etické správanie
 • ochrana záujmov obchodných partnerov
 • dodržiavanie právnych predpisov
 • dodržiavanie medzinárodných štandardov správania sa
 • dodržiavanie ľudských práv

 

Vysoká kvalita

Pomocou integrovaného systému manažmentu (IMS) zabezpečujeme pre našich zákazníkov najvyššiu možnú kvalitu poskytovaných služieb.

 

Využitím synergie a koncentrácie zdrojov môžeme fungovať s efektívnejším manažmentom.  Pozeráme sa na pracovné postupy a procesy z rôznych uhlov, aby sme definovali a optimalizovali možné prepojenia medzi jednotlivými systémami. Pravidelné vnútorné kontroly ako audity a previerky, ktoré sú požadované rôznymi normami, sú súčasťou IMS a nevyžadujú dodatočné výdavky.

 

Partnerské vzťahy

Vytvárať si dlhodobé partnerské vzťahy so zákazníkom založené na vzájomnej spolupráci.

 

Víziou spoločnosti SIMACEK je byť najlepším poskytovateľom služieb vo všetkých oblastiach a regiónoch nášho pôsobenia. Našim zámerom je pracovať udržateľným spôsobom a konať v záujme ľudí, ktorí nám pomáhajú dosahovať náš cieľ.

 

Byť najlepším pre nás znamená:

 • byť poctivým a priateľským zamestnávateľom pre našich zamestnancov
 • poskytovať vynikajúce služby našim zákazníkom
 • poskytovať výnimočnú kvalitu a bezpečnosť vo všetkých oblastiach pôsobenia
 • zabezpečovať rast ziskovosti a udržateľnosť
 • podporovať silu spoločnosti SIMACEK prostredníctvom inovácií, školení a technológií

 

Inteligentné riešenia

Posúdenie priamo na mieste

Používame vždy najvhodnejšie metódy dodávania služby.

Systematické použitie technológie

Pri dodávaní služby využívame vždy najnovšie technológie.

Podrobná dokumentácia

Náš spôsob evidencie zabezpečuje úplnú transparentnosť.

 

Dokumenty na stiahnutie

Kariéra u nás?

Hľadáte si prácu v oblasti facility managementu? Máte záujem o prácu u nás? Prosím kontaktujte nás a staňte sa aj Vy súčasťou spoločnosti Simacek.
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Radi Vám vypracujeme cenovú ponuku, alebo poskytneme viac informácií. Neváhajte nás kontaktovať a zabezpečte si naše služby ešte dnes.